STOWARZYSZENIE o osobowości prawnej WPISANE DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO


NUMER W KRS 0000738060

NIP 8883135960

REGON 380610882

 

Nazwa i numer rachunku bankowego w walucie: PLN

Bank Zachodni WBK S.A. 71 1090 1519 0000 0001 3721 7689

 

Kujawski Związek Hodowców Gołębi Ras Europejskich - Ptactwa Ozdobnego i Drobnego Inwentarza,

z siedzibą we Włocławku, zrzesza pasjonatów hodowli tych zwierząt nie tylko z Włocławka i z okolic tego

miasta; do Związku należą hodowcy z  całego województwa kujawsko-pomorskiego, ale są także

pojedyncze osoby spoza tego terenu.

 

Większość osób zrzeszonych w Kujawskim Związku Hodowców Gołębi Ras Europejskich - Ptactwa

Ozdobnego i Drobnego Inwentarza prowadzi hodowlę gołębi rasowych, niektórzy dodatkowo prowadzą

hodowlę innych zwierząt: na przykład kur ozdobnych, czy królików.

W związku są jednak zrzeszone także osoby, dla których hodowla ptactwa ozdobnego, czy "drobnego

inwentarza" jest główną pasją.

 

Kujawski Związek Hodowców Gołębi Ras Europejskich - Ptactwa Ozdobnego i Drobnego Inwentarza

powstał z inicjatywy hodowców, mających długoletni staż w strukturach - istniejącego od wielu, wielu lat -

Klubu Hodowców Gołębi Ras Niemieckich i zasłużonych w społeczności hodowlanej całego okręgu

włocławskiego.

 

W skład Zarządu wybrane zostały osoby z dużymi osiągnięciami hodowlanymi, z wieloletnim stażem  

w ramach przynależności do struktur zarządzających przy Polskim Związku Hodowców Gołębi Rasowych

i Drobnego Inwentarza oraz osoby, które wniosły znaczący wkład na etapie organizacji i rejestracji

Stowarzyszenia.

Prezesem został Jerzy Cierlicki, znana postać w środowisku hodowców.

W przeszłości wieloletni prezes włocławskiego związku hodowców gołębi,

a także współzałożyciel Klubu Hodowców Gołębi Ras Niemieckich.

Jerzy Cierlicki uprawnienia sędziowskie uzyskał w roku 1995.

Był Przewodniczącym Kolegium Sędziów w latach 1997-2001 oraz członkiem

Zarządu Głównego w tych samych latach.

Wystawca od 36 lat, z osiągnięciami na wysokim poziomie.

Uczestnik wystaw europejskich.

Ryszard Suski został Wiceprezesem Zarządu do Spraw Organizacyjnych

i Współpracy z Zagranicą.

Ryszard Suski to wystawca z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem, mający

osiągnięcia hodowlane w kraju i za granicą.

Sędzia z wielkim stażem (od 1994 roku), obsługujący także najważniejsze wystawy

ogólnopolskie oraz wystawy zagraniczne.

Zawsze otwarty na pomoc potrzebującym w rodzinie hodowlanej .

Odznaczony przez kapituły Odznaczeniami Krajowymi jak i Organizacji Europejskich .

Jan Jędrzejewski został Wiceprezesem d/s Hodowlanych.

Jan Jędrzejewski to wieloletni działacz związkowy ziemi włocławskiej, a także

wieloletni sędzia oceniający na wystawach ogólnopolskich, regionalnych oraz na

wystawach zagranicznych.

Bardzo pozytywna i barwna postać naszej społeczności.

Hodowca kilkunastu ras gołębi i królików.

Dariusz Grudziecki został Wiceprezesem Zarządu - Doradcą do Spraw

Organizacyjnych i Prawnych.

Dariusz Grudziecki wniósł bardzo duży wkład na etapie organizacji Stowarzyszenia,

w tym na etapie przygotowywania propozycji statutu, a następnie na etapie rejestracji

Stowarzyszenia.

Hodowca przepięknych ras gołębi Krymka Polska i Loczek.

 

                                                                          KONTAKT

 

DANE KONTAKTOWE:

JERZY CIERLICKI – PREZES ZARZĄDU   TEL. 608-030-225

 

RYSZARD SUSKI – WICEPREZES DO SPRAW ORGANIZACYJNYCH I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ, SEKRETARZ

TEL. 604-792-630

 

JAN JĘDRZEJEWSKI – WICEPREZES DO SPRAW HODOWLANYCH TEL. 500-104-106